Beležnica profesora Miškovića Epub ´ Beležnica


Beležnica profesora Miškovića Beležnica profesora Miškovića Epub ´ Beležnica beležnica mobile, profesora ebok, miškovića download, Beležnica profesora mobile, Beležnica profesora MiškovićaBeležnica profesora Miškovića MOBIRoman o tajnama oko nas i ljudima koji su s njima povezani Ponekad nas splet okolnosti navede na put za koji ni slutili nismo kuda e nas odvestiTo e se dogoditi novinaru beogradskog lista Argument Bo ku Stevanovi u kad u prole egodine dobije zadatak da napi e tekst o nau noj ostav tini preminulog srpskog etnologa Arsenija Mi kovi a Umesto o ekivano Beležnica profesora eBook ì dosadnog razgovora s udovicom Mi kovi , enom u godinama koja eka poslednje ivotno putovanje, on e se susresti sa serijom misterioznih i nau no neobja njivih doga aja o kojima nije ni sanjao da su mogu i, a kamoli da su se odigrali i da jo uvek traju u SrbijiTi doga aji ine sadr aj jedne male bele nice sa crnim koricama, koju e udovica Mi kovi pokloniti novinaru Stevanovi u Ono to tamo pi e godinama opseda neke ljude iz inostranstva Be a, Londona, Moskve i jednog gradi a u Arizoni a na kraju pokre e i lavinu udnih doga aja koji porodicu i prijatelje beogradskog novinara Bo ka Stevanovi a dovode u ivotnu opasnost.

 • Paperback
 • 280
 • Beležnica profesora Miškovića
 • Ratko Dmitrović
 • Serbian
 • 23 July 2019
 • null

About the Author: Ratko Dmitrović

Beležnica profesora Miškovića Epub ´ Beležnica beležnica mobile, profesora ebok, miškovića download, Beležnica profesora mobile, Beležnica profesora MiškovićaBeležnica profesora Miškovića MOBIIs a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Beležnica profesora Miškovića book, this is one of the most wanted Ratko Dmitrović author readers around the world.10 thoughts on “Beležnica profesora Miškovića

 1. Nataša Nataša says:

  Beležnica profesora Miškovića Epub ´ Beležnica beležnica mobile, profesora ebok, miškovića download, Beležnica profesora mobile, Beležnica profesora MiškovićaBeležnica profesora Miškovića MOBIMno tvo potpuno nepotrebnih epizoda, koje valjda treba da odlo e radnju i izgrade napetost, ali njima se jedino br e gradi elim da bacim ovu knjigu ose aj Opisne parafraze re i kojima se dobija samo na broju re i, a stranice se popunjavaju Za to bi se ina e za taksi pisalo zeleni mercedes sa taksi oznakom na krovu , a za policajca radnik Ministarstva unutra njih poslova Likovi su neizgra eni ak i kad nas autor ube uje u neke njihove spos

 2. Milan Trpkovic Milan Trpkovic says:

  Beležnica profesora Miškovića Epub ´ Beležnica beležnica mobile, profesora ebok, miškovića download, Beležnica profesora mobile, Beležnica profesora MiškovićaBeležnica profesora Miškovića MOBI3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *